İskender Savaşır, 20. Yüzyıl seminerlerinden bir parça, Ezop Sahne (2016)