Bu metin İskender Savaşır’ın Nisan 2016’da Dalgın Sular Kadıköy bürosunda yaptığı “Dalgın Sular Yeniden” adlı konuşmanın yazıya aktarılmış ve düzenlenmiş halidir.

.com Booklet - 1

Dalgın Sular Nedir?