Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi, İskender Savaşır’ın 2000 yılında Metis Yayınları’ndan yayınlanan kitabıdır.

Kitabı oluşturan bölümler şu şekildedir: Selamlar, Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi, Türkçe, Dilin Kökleri, Ben, Teoloji, Sen, O, Çoğul, Korkunun Olumsuzlanması, Hangi Gelecek, Türkçe’de Alışkanlık ve Yetenekler, Şiir ve Hayal, Anadil, Siyaset Dille Yapılır, Otomobil, “Daire”, “Büro” ve “Ofis”: Üç Terim, Bir Kavram, Yormak, Orta, Unutmak, Sözlük Gibi