Arka Kapak’tan

Astrolojik düşünce insanın dünyayla akrabalığını henüz yitirmemiş olduğu çağlara ait bir düşüncedir; insanların tabiata derin bir duygudaşlık bağıyla bağlı olduğu çağlara… Bu çağlarda insanlar taşlara, otlara, çiçeklere, yıldızlara, onlar da kendi kişiliklerinin, kendi kaderlerinin izlerini gördükleri için bakarlardı. Bu yüzden de, merak etmek demek, merak edilen şeyi analiz etmek, en küçük birimlerine indirgemek değil, onunla hasbıhal etmek, söyleşmek demekti.

Oysa bizim için dünya artık bir aletler dünyasına dönüşüyor; bize casus vermeyen, yalnızca kullanabileceğimiz bir eşyalar bütünü. Dolayısıyla giderek sevilmesi güçleşiyor dünyanın. İşte astrolojik düşünceyi anlamanın, dünyanın, tabiatın başka türlü de görülebileceğini hatırlamakla ilgili bir yararı olabilir. Bizim dünyaya bakışımız bizi güçlü kılıyor. Astroloji belki bir güçsüzlüğün ifadesi; ama başka bir erdeme, bizim unuttuğumuz bir erdeme sahip – dünyaya yakın olmak, ona sevgiyle bağlanmak. Böyle bir kültürü anlamak, onu ciddiye almak, belki bizi kendimiz hakkında biraz daha alçakgönüllü olmaya yönelteceği için de önemli.

İskender Savaşır

Bu kitap İskender Savaşır’ın 1986’da yazdığı ve Commodore dergisinde “Samet Kumaş” takma adıyla yayımlanan astroloji yazılarının derlenmiş hâlidir. Doğum gününe özel olarak hazırlanmıştır.

Hazırlayan: Batuhan Saç, Desen: Deniz Bilgin, 1 Kasım 2022